What Wat?

Hari ketiga team yang semula berjumlah tiga orang termasuk saya menjadi lengkap dengan kehadiran tiga orang lagi. Dengan full team yang lengkap berjumlah enam orang berjalan kaki dari Khao Sand menuju Grand Palace setelah menyelesaikan makan pagi masing-masing. Jarak antara Khao Sand menuju Grand Palace tidak terlalu jauh, kurang lebih 15 menit berjalan kaki. Namun…